این لغت که معادل لاتین آن  flirting  است را می شود این طور معنی کرد : کنش تعاملی بین دو نفر برای ابراز تمایل جنسی یا روابط رمانتیک است که بیشتر شامل گفتگو و با حرکات بدن و یا به عبارتی زبان بدن است .
در جامعه شناسی یکی از تئوری پردازان کلاسیک بنام گئورگ زیمیل که به نوعی می شود آن را پست مدرن هم دانست به بحث عشوه گری زنان پرداخته است. زیمیل چند مفهوم کلیدی در نظریه خود دارد  کمیت ، محتوا و فاصله که مباحث تئورک خودش را با این مفاهیم عرضه می کند و در این بحث هم از آن استفاده کرده است .
زیمیل فاصه را دوری و نزدیکی در آن واحد می داند .
زیمیل ماهیت عشوه گری زنانه را این طور می داند که زنان گاه با وعده و گاه با کناره گیری های تلمیح آمیز ، مردان را به بازی می گیرند و از این طریق آنان را به خود جذب می کند و زنان همواره در آستانه تصمیم گیری متوقف می شوند و دست رد به سینه مردان می زنند ، اما هرگز امید مردان را به یاس بدل نمی کند و رفتار زنان همواره بین بلی و خیر در نوسان است ، بی آنکه یکی را انتخاب کنند .
زیمیل معتقد است که با افزایش پدیده های شهوت انگیز در جامعه و از طرفی میل سرکوب شده شهوانی مردان از سوی دیگر و امکان نداشتن اینکه مردان بتوانند تمام زنان جذاب را تصاحب کنند عشوه گری را علاج این وضعیت می داند و با این کار (عشوه گری ) زن می توند خود را بالقوه ، بطور نمادین یا تقریباً به شمار زیادی از مردان عرضه کند و به همین مفهوم یک مرد منفرد می تواند شمار زیادی از زنان را تصاحب کند.
این کنش که به عنوان عشوه گری و لاس زدن  بیان  می شود را می توان هر روز در محیط های مختلف مثل دانشگاه ، محیط کاری و خیابان و ... دید و کافی است عینک جامعه شناسانه بر چشم خود بنهیم و واقعیت های اجتماعی را نظاره گر باشیم .
اما نگاه تیزبین زیمیل در این خصوص عمق مساله را شکافته و کارکردهای مثبت و منفی را می شود از دوربین زیمیل در جامعه به وضوح تماشا کرد.
عشوه گری  در خانواده لازمه و بنیان خانواده را محکم تر و استوار تر می کند زن با عشوه گری خود نسبت به شوهر همیشه همسر خود را مجذوب خودش نگه می دارد و مثل یک فرد تشنه به آب او را در انتظار  خود نگه می دارد و دوام خانواده را برای مدت طولانی پایدار و استوار نگاه می دارد .
و از طرفی با نگاه زیمیل اینکه یک فرد در آن واحد می تواند خود را به چندین نفر عرضه کند خود ایجاد کننده شکاف در روابط اجتماعی افراد و گسست خانواده می تواند باشد و ایجاد کننده فاصله به معنی غیر زیمیلی یعنی دوری و جدایی در خانواده می تواند باشد . و باعث  ایجاد روابط نامشرع در اجتماع و نابهنجاریهایی در جامعه گردد .
اما عشوه گری به چه شکل نمایان هست .اگر بخواهیم مثال عینی از این کنش بیان کنیم می توانیم به رفتار های کودکانه تعمیم دهیم چون کاملا مشابه رفتارهای کودکانه هست با این تفاوت که در عشوه گری یک نوع رابطه جنسی وجود دارد و کاملا آگاهانه است و در رفتار کودکانه وجود ندارد و به عبارتی می شود با ویژگی هایی چون صدای نازک و همراه با نازکردن و با صمیمیت و با حرکات صورت و بدن یا به عبارتی زبان بدن برای جلب نظر طرف مقابل ، خونمایی انجام می گیرد.
عشوه گری در زنان کاملاً آگاههانه و موزیانه است و زنان این کنش را هر از چند گاهی مورد باز اندیشی و بازتولید قرار می دهند و باقصد و نیت دست به این کنش می زنند.
عشوه گری یا به عبارتی دیگر کلمه مردانه آن لاس زدن درمردان به چه شکلی است؟ مردان هم تا حدودی این توانایی را دارند و می توانند آگاههانه دست به این عمل بزنند مردان بیشتر سعی می کنند با گفتن سخنان عشقانه و ابراز دوستی و محبت  دست به این عمل بزنند و صرفا درتوانای های سخن گفتن و ابزار های روانشناسانه می توانند دست به این عمل بزنند و از زبان بدن به خاطر فیزیک مردانه و خشن شان کمتر می توانند بهره ببرند.
اما در کل می توان گفت که مردان به خاطر محرک تر بودن در مقابل مسائل جنسی همیشه مغلوب عشوه گری زنان اند و عنان از کف بریده و تسلیم زنان می شوند چرا که عشوه گری هنر زنانه است و همه ابزارهای اساسی عشوه گری از خلقت در وجود زنان بوده است.
عشوه گری بزرگ ترین و اساسی ترین ابزار اعمال قدرت زنان در مقابل مردان است که مردان همیشه مغلوب زنان بوده اند و عشوه گری یک نوع ارضاع جنسی مجازی در مردان ایجاد می کند و زنان با استفاده از این و نفوذ در احساسات مردانه ، آنان را تسلیم تصمیمات خود قرار می دهند و زنان ضعف جسمانی خودشان را از طریق عشوه گری و با استفاده از نیروی مردان در مقابل مردان جبران می کنند.
وهمیشه تعادل بین قدرت زنان و مردان در جامعه با استفاده از این ابزار زنانه برقرار می گردد. کنشی که قدرت فوق العاده داشته و همیشه به شکل مخفی دست به اعمال قدرت می زند و هر زنی که در کنار یک قدرت مردانه قرار بگیرد با این ابزار در آن جامعه به طور غیر مستقیم حکمرانی می کند چرا که در طول تاریخ گردانندگان واقعی آن کمتر دیده می شوند چرا که عشوه گری حالت پنهان داشته است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:44  توسط شاگرد  |